Shabloonid seinale reklaam

Shabloone kasutatakse tavaliselt seal kus kleebiseid ei ole otstarbekas kasutada ja kus kleebised ei peaks nii hästi vastu.

Näiteks võib jahtidele ja laevadele kleebiste asemel olla mõttekam panna värvi shablooniga.

Shabloonid seinale.

Samuti on shabloone mõttekas kasutada sellistes kohtades ja sellistel pindadel, kus on vaja väga pikaajalist vastupidamist.

Kleebiste maksimaalne vastupidavuse aeg on tavaliselt 7-8 aastat ja kõige pikaajalisema vastupidavusega on tavaliselt autokleebised.

Samas võib seinal kujutis, logo või reklaam olla vajalik rohkem kui 10 aastat.:

Sellisel juhul peaks selle mustri, seinamaalingu või logo tegema shablooniga ja vastava värviga mis aluspinnale sobib ja mis katab hästi aluspinda.

Näide tehtud tööst:

Hoone dekoratsioonina soovis arhitekt kasutada mööda seina jooksvat kollast riba, mille peal oleks inimeste kujutised. Samas ei tohtinud alus olla painduv ja säilitama aja jooksul
oma vormi – plaat ei tohtinud painduda kõveraks ja kumeraks aja jooksul, ega muutuda rabedaks, roostetada. Seetõttu kasutati alusmaterjalina alumiinium – komposiitplaati – keskel plastik ja pealmine kiht on kollaseks
värvitud alumiinium – tootja poolt kollaseks värvitud plaat.

Et kujutised kauem säiliks , siis kanti peale shablooniga ja musta aerosooliga värvitud kujutised.

Lisatud näidised on kasutusel Elva Peremajadel, mille valmimist toetas Euroopa Liit

Shabloonid seinal

Foto: Sille Annuk, Postimees

Shabloonid seinal