T

Tänava sulgemisest reklaamide paigaldamisel linnades.

Üldjuhul võib Tallinnas eramaadel ja erateedel paigaldada tõstukitega või tellingutega reklaame ilma eraldi taotlusi vajamata – kui maa omaniku nõusolek on olemas, võib ka reklaame paigaldada. Tallinna transpordi
ametil ei ole sellisel juhul ka täiendavaid nõudmisi.

Juhul kui aga reklaami paigaldamiseks on vaja kasutada tõstukit või tellinguid ja need peavad ajutiselt paigaldamise ajal olema linna teedel / maadel ,
sel juhul tuleb maksta Tallinna linnale lõivu tänava ajutise sulgemise eest.

Seda lõivu nimetatakse “Tänava sulgemise tasuks” ja seda tasu on linnal õigus nõuda ka juhul kui tõstuk ei paigalda reklaame mitte ainult teede pealt, vaid ka näiteks linnale kuuluval haljasalal.

Tänava sulgemise tasu suurus sõltub tänava käidavusest – s.t. et näiteks kui on vaja tõstuk ajada südalinnas teele ja see kasvõi osaliselt liiklust takistama seal hakkab,
siis see tasu on kindlasti suurem kui äärelinnas teede ajutine sulgemine.

Reklaami paigaldamiseks maksumäärad on jagatud erinevatesse gruppidesse ja tsoonidesse Tallinnas

Loa taotlemiseks on vaja esitada Tallinnas transpordi ametile ka liiklusskeem selle kohta, kuidas planeeritakse reklaami paigaldama hakata. Sellel skeemil on
muuhulgas ära märgitud läheduses olevad liiklusmärgid ning paigaldamise asukoht kaardil.

Samuti tuleks linnaosavalitsusele esitada reklaami eskiis – näiteks kujundus foto peal ja ka mõõdud ning kasutatavad materjalid.

Eskiis ja reklaami kujundus tuleb linnaosavalitsusele ja transpordiametile esitada ka juhul kui välireklaam on reklaamimaksu vaba.