Reklaamimaksu deklareerimine

Välireklaamide eelnev kooskõlastamine omavalitsuses ja reklaamimaksu deklareerimine

Reklaamimaksu deklareerimine Tallinnas ja mujal Eestis – kuidas deklareerida.

Enne kui eksponeerida välireklaami Tallinnas on vaja see kooskõlastada Harjumaal kas Tallinna linnaga – täpsemalt linnaosavalitsusega või valdades kohalike vallavalitsustega.

Igal suuremal vallal ja linnaosavalitusesel on oma välireklaami spetsialist , kes annab kooskõlastuse või suunab edasi teistesse ametkondadesse, kelle luba peab olema välireklaami kooskõlastuseks – transpordiametisse või muinsuskaitse ametisse.

Kooskõlastuse jaoks tuleb eelnevalt täita blankett eskiisiga ja asukoha skeemiga. Tavaliselt küsitakse kohe ka kujunduse kavandit.

Loe lisaks: Välireklaami paigaldamine ja reklaamimaks Tallinnas

Paigaldatav reklaam ei tohi muinsuskaitse piirkonnas eristuda üldisest miljööst ning suure liiklusega kohtades ei tohi segada liiklust.

Lisaks reklaami maksule võib linnades olla vajalik ka paigaldamise luba kui paigaldus toimub linnale kuuluvatel maadel

Muinsuskaitse all olevatel objektidel välireklaamide kooskõlastamine.

Tallinna linna heakorra eeskirja p. 13.5 kohaselt tuleb kõik kinnismälestistel ja Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuvad välireklaamid kooskõlastada “Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga. Kaitsealuste hoonete nimekiri asub Muinsuskaitseameti koduleheküljel www.muinas.ee

.

Tallinna vanalinna muinsuskaitseala piirideks on Mere pst, Estonia pst, Vabaduse väljak, Kaarli pst, Toompuiestee, Kopli tn, Põhja pst.

Haagisreklaamide asukoha kooskõlastamine linnaosavalitsusega ja transpordiametiga.

Haagisreklaamide kooskõlastamiseks piisab tavaliselt emaili saatmist vastava linnaosa valitsusse välireklaamiga tegelevale spetsialistile, kes vaatab taotluse üle ja vajadusel saadab selle edasi transpordiametile.

Lisatud näidis sellisest ekirjast, mis linnaosavalitsusele saata võib – koos fotodega ja eskiisidega emaili attachmendis.

Reklaami tulevase asukoha näitamine kooskõlastamiseks:

Millist välireklaami reklaamimaksuga ei maksustata

Tuleks arvestada, et teatud liiki esmane info firma kohta ei ole maksuline – Tallinna puhul firma nimi, lahtioleku ajad ja kodulehe aadress. ( emaili aadress on maksuline tavaliselt.)

Reklaamimaksuga ei maksustata Tallinnas: